Tag Archive for 'organizations'

Dimensions of a community of practice

In their book “Digital Habitats“, Etienne Wenger, Nancy White and John Smith bring forward a model of three dimensions of a community of practice. I’ve found these dimensions very usefull in consulting about communities, exploring its value for the organization.

The three dimensions are:

  1. Domain
  2. Community
  3. Practice

(In their book, the authors have put the “practice” dimension at 2nd, but i prefer to talk about community and domain dimension first).

The domain dimension entails the subject of the community, the “domain of interest”. What is actually that the community is about? What are we going to talk about? More important: what are we not going to talk about? Deciding what the domain is of a community is often a proces of negotiation among its (potential) members. Possibly, there are also members leaving the community while its borders become more clear. Yet, this proces will also attract new members joining the community as its value has become visible.

The community dimension is about the people that actually members of the CoP. When talking about this dimension, i like to look at organizations from a networked perspective. It is important to no longer only look at organizations as hierarchy, more as a networks of people. Jon Husband calls this a wirearchy and points to the changes in power and authority. Looking at organizations from a networked perspective often shows you that the manager is no longer the central person, there appear to be other important hubs in the organization. The work of Valdis Krebs also helps a lot in this. These hubs are people that have great influence in the organization for their connections. When starting up communities, these people are really important.

The practice dimension is about “the way we do things”. A really interesting dimension and often also deeply grounded in the “culture” of a community that allready excists for longer time. Do you recognize coming into a new community (work, or city or football team) and really needing time to adapt, learn and understand how these people do their jobs, how they do their trainings. It is about tools, but i think it certainly is also about language and is definately also a dimension that is under negotiation all the time. Reflection is important to also be able to improve the practice of the community.

From all the dimensions above, it is important to realize that they are always subject to change. Forming and facilitating communities of practice is foremost a proces of learning in itself. Communities cannot be fully designed and standardized as products to be implemented. L&D departments need to facilitate a proces of change as they want to use CoPs in their organizations. Its a proces of learning by doing.

Is jouw baas al een NAVIGATOR?

Joop de Vries, voorheen opsteller van wereldscenario’s voor Shell, verteld in een artikel in Management Scope over drie toekomstscenario’s voor Europa. De Vries stelt dat de 21e eeuw meer dan ooit het tijdperk van het volk is. Steeds meer zal het volk het in landen voor het zeggen krijgen. Een dergelijke ontwikkeling zal zich ook vertonen op de werkvloer en dat zal eisen stellen aan het leiderschap. De Vries onderscheid in zijn toekomstscenario’s drie sociale culturen:

  • Go-Getters
  • Belongers
  • Navigators

De meeste managers in Europa kunnen op dit moment gekarakteriseerd worden als Go-getters, doelgerichte personen die op basis van macht hun (materialistische) doel willen bereiken. Dit uit zich vaak in een top-down leiderschap, vooral in Engeland is dit een dominante groep. Wanneer een manager een Belonger is dan wordt er veel aandacht besteed aan de directe omgeving. Het is een meer empatische leiderschapsstijl waarbij het niet draait om macht, maar om overtuigen en werken met anderen. Navigators worden gekenmerkt door woorden als verandering en creativiteit. Een Navigator creëert condities om anderen intitatieven te later ontplooien. Volgens de Vries zal het navigator scenario in de toekomst de overhand krijgen, maar Europa zal dan wel een totale metamorforse ondergaan. “Het is een scenario dat vraagt om visionair leiderschap”.

In het artikel wordt Ricardo Semler genoemd als het voorbeeld van een manager volgens de Navigator stijl. Dichter bij huis denk ik dat Joseph Kessels ook niet in dit rijtje Navigators mag ontbreken. Onder andere in dit artikel in IK geeft Kessels aan geleidelijk naar een andere rol voor de manager te willen groeien.  “Managers worden steeds minder baas in de traditionele zin, maar veel meer schepper van voorwaarden. Het is een rol die eigenlijk iedereen zou moeten vervullen en geeft in ieder geval niet het recht op een hoger salaris en een duurdere auto.”

Toevoeging 04-07: via Marcel de Leeuwe zag ik een TED talk  video van Benjamin Zander, een prachtig voorbeeld van de essentie van Navigatorship “My job is to awaken posibilties in other people”