Tag Archive for 'onderzoek'

Web 2.0 als vliegwiel voor organisatieverandering?

Steeds vaker zien we organisaties experimenteren met web 2.0. Een onlangs door McKinsey uitgevoerd onderzoek toont dat het gebruik van web 2.0 in veel gevallen aanzet tot veranderingen in de organisatie.

McKinsey heeft voor de tweede keer een (jaarlijks) onderzoek gedaan naar het gebruik van web 2.0 tools in organisaties en ziet dat het gebruik ervan is gestegen. Steeds meer bedrijven investeren in het gebruik van web 2.0. Ook toont het aan dat vooruitlopende bedrijven na een periode van experimenteren nu tot bezinning komen en merken hoe ontzettend lastig het is om het toepassen van web 2.0 structureel te implementeren.

Wanneer het gaat om welke tools er nu veel worden gebruikt en belangrijk gevonden toont het onderzoek aan dat webservices het meeste worden gebruikt. Nu is dat niet erg verrassend, gezien het “containergehalte” van dit begrip. Het is mij in ieder geval niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Verder worden blogs en wiki’s aangemerkt als belangrijke tools, het gebruik hiervan is ook gestegen. Interessant aan dit onderzoek vind ik dat het is uitgevoerd onder bedrijven verspreid over de hele wereld. De data wordt dan ook verdeeld naar geografische regio en dat levert enkele leuke details op. Indiërs en Aziaten blijken de waarde van het gebruik van wiki’s en blogs hoger in te schatten dan Europeanen en Noord-Amerikanen. Ook zien we in Azië een enorm gestegen waardering voor het gebruik van web 2.0 tools die ook nog eens veel hoger is dan in Europa en Noord Amerika.

Het meest opvallend is dat bedrijven die tevreden zijn over de toepassing van web 2.0 niet alleen meer gebruik gaan maken van de tools of juist ook andere tools gaan inzetten. Deze ondervraagden geven aan web 2.0 ook steeds vaker in te zetten als hefboom bij organisatieveranderingen. Deze organisaties met tevreden web 2.0 gebruikers nemen ook veranderingen in de organisatie waar. Zo vinden zij bijvoorbeeld dat de structuur van de organisatie is veranderd (platter geworden) en dat er belangrijke nieuwe rollen en functies zijn ontstaan. Bij organsaties waarvan de gebruikers niet positief zijn over web 2.0 worden deze veranderingen niet gezien. Zelf denk ik dat de wijze van implementeren hier ook sterk van invloed is. Het onderzoek geeft aan dat bij de bedrijven met tevreden web 2.0 gebruikers de vraag voor het toepassen hiervan uit de business is gekomen en dus niet vanuit de IT afdeling. Dat klinkt uiteraard heel logisch, maar het is nog steeds een van de grootste valkuilen bij de implementatie van technologie. Het is enorm belangrijk om technologie – en dus ook web 2.0 – toe te passen ter ondersteuning van je bedrijfprocessen. Dit onderzoek geeft indicaties dat het zelfs gebruikt kan worden als hefboom om bedrijfsprocessen te veranderen. De vraag is natuurlijk of dit gewenste veranderingen zijn, maar ik denk dat wanneer je toe wilt naar meer openheid in de organisatie, platte hierarchie en het doorbreken van muurtjes in de oude hierarchie het toepassen van web 2.0 tools een zeer positieve werking in deze richting kan hebben.