Is jouw baas al een NAVIGATOR?

Joop de Vries, voorheen opsteller van wereldscenario’s voor Shell, verteld in een artikel in Management Scope over drie toekomstscenario’s voor Europa. De Vries stelt dat de 21e eeuw meer dan ooit het tijdperk van het volk is. Steeds meer zal het volk het in landen voor het zeggen krijgen. Een dergelijke ontwikkeling zal zich ook vertonen op de werkvloer en dat zal eisen stellen aan het leiderschap. De Vries onderscheid in zijn toekomstscenario’s drie sociale culturen:

  • Go-Getters
  • Belongers
  • Navigators

De meeste managers in Europa kunnen op dit moment gekarakteriseerd worden als Go-getters, doelgerichte personen die op basis van macht hun (materialistische) doel willen bereiken. Dit uit zich vaak in een top-down leiderschap, vooral in Engeland is dit een dominante groep. Wanneer een manager een Belonger is dan wordt er veel aandacht besteed aan de directe omgeving. Het is een meer empatische leiderschapsstijl waarbij het niet draait om macht, maar om overtuigen en werken met anderen. Navigators worden gekenmerkt door woorden als verandering en creativiteit. Een Navigator creëert condities om anderen intitatieven te later ontplooien. Volgens de Vries zal het navigator scenario in de toekomst de overhand krijgen, maar Europa zal dan wel een totale metamorforse ondergaan. “Het is een scenario dat vraagt om visionair leiderschap”.

In het artikel wordt Ricardo Semler genoemd als het voorbeeld van een manager volgens de Navigator stijl. Dichter bij huis denk ik dat Joseph Kessels ook niet in dit rijtje Navigators mag ontbreken. Onder andere in dit artikel in IK geeft Kessels aan geleidelijk naar een andere rol voor de manager te willen groeien.  “Managers worden steeds minder baas in de traditionele zin, maar veel meer schepper van voorwaarden. Het is een rol die eigenlijk iedereen zou moeten vervullen en geeft in ieder geval niet het recht op een hoger salaris en een duurdere auto.”

Toevoeging 04-07: via Marcel de Leeuwe zag ik een TED talk  video van Benjamin Zander, een prachtig voorbeeld van de essentie van Navigatorship “My job is to awaken posibilties in other people”

0 Responses to “Is jouw baas al een NAVIGATOR?”


  1. No Comments

Leave a Reply